Baza Gljiva

Baza gljiva
Boletusova baza gljiva je online knjiga najrasprostranjenijih gljiva s našeg područja. Članovi našeg web-a imaju mogućnost da unose gljive u bazu. Ima više načina pretraživanja baze:
Ukoliko želite pomoći u popunjavanju baze možete unesti gljivu u nju. Ukoliko to činite molimo Vas da budete točni i da popunite što više detalja o gljivi. Moderatori mogu odobriti unesenu gljivu.