Lokacija društva "Boletus"

Društvo Boletus situirano je na područjima gradova Umag, Novigrad, Buje i općina Brtonigla i Oprtalj. Područje je označeno crvenom bojom na panorami Istre.

 

Karta